Skip to content

Zbor

Chceš byť šťastný a v pohode?

Spievaj v zbore.

náš zbor

Stručne o nás

Nemusíš mať hudobné vzdelanie, stačí chuť a ochota stráviť chvíle v kolektíve. Sme spevácky zbor s veľmi príznačným názvom „Cantate Deo“, čiže preložené z latinčiny „Spievame Bohu.“ Je tak tomu jednoducho preto, že spievame veľmi radi zo srdca pre nášho Pána, ale samozrejme aj pre pospolitý boží ľud.
V roku 2023 nás mesto Galanta zaradilo medzi voľnočasové aktivity (kurzy a krúžky).

Cantate Deo

Vianočný koncert 2020

Veková hranica je od 15 rokov a kto dokedy vládze. Nie sme profesionáli, a preto náš spev nie je dokonalý. Na druhej strane po 10 rokoch nášho pôsobenia vo farnosti sme dosiahli už istú úroveň, čo nás veľmi teší a tiež ľudí, ktorí nás počúvajú. Spievame všade, kde treba, kde nás pozvú, na sv. omšiach, svadbách, krstoch,  modlitbových stretnutiach. Spevom prispievame aj do programov pre domovy dôchodcov či vianočné trhy v Galante.

Koncert zboru

Čo spievame?

Každý zbor má svoj štýl, formu prejavu. Spievame kresťanské zborové piesne, spirituály, rytmické piesne, ale aj pomalšie s hodnotným textom, všetko v štvorhlasnej úprave s hudobným sprievodom.
Chceme ľuďom piesňou prinášať pohodu, povzbudenie, oblaženie duše a vnášať do života radosť.

Kedy a kde?

Nácvik piesní je v Hodoch každú stredu od 18:30. 
Čo budeš robiť s radosťou, to ťa neunaví. 😉
Si srdečne vítaný.
 
Adresa:

Kontakty:

Beáta Svrčková – dirigentka
0948 227 870

Lucia Hartlová
0911 380 264