Skip to content

Zbor

Chceš byť šťastný a v pohode?

Spievaj v zbore.

náš zbor

Stručne o nás

Nemusíš mať hudobné vzdelanie, stačí chuť a ochota stráviť chvíle v kolektíve. Sme spevácky zbor s veľmi príznačným názvom „Cantate Deo“, čiže preložené z latinčiny „Spievame Bohu.“ Je tak tomu jednoducho preto, že spievame veľmi radi z nášho srdca pre nášho Pána, ale samozrejme aj pre pospolitý boží ľud.

Cantate Deo

Zbor

Veková hranica je od 15 rokov a kto dokedy vládze. Nie sme profesionáli, len amatéri, a tak náš spev nie je dokonalý, no na druhej strane nás ľudia radi počúvajú (aspoň tak nám to ľudia hovoria.) Spievame všade, kde treba, kde nás pozvú, na sv. omšiach, liturgických slávnostiach, svadbách, krstoch, primíciách, modlitbových stretnutiach. Spevom prispievame aj do programov pre Domovy dôchodcov…

Zbor

Čo spievame?

Každý zbor má svoj štýl, formu prejavu. Spievame klasické zborové piesne, spirituály, rytmické piesne, ale aj pomalšie s hodnotným textom, všetko v štvorhlasnej úprave s hudobným doprovodom.
Chceme ľuďom piesňou prinášať pohodu, povzbudenie, oblaženie duše a vnášať do života radosť.

Kedy a kde?

Cvičíme v Hodoch každý štvrtok o 18.00. 
Čo budeš robiť s radosťou, to ťa neunaví.
Si srdečne vítaný.
 
Adresa:

Vedúci zboru