Skip to content

Dom prijatia

Dočasne pozastavené – pokračujeme od 1. júla 2024

Dom prijatia
Čo to vlastne je?

Momentálne sa venujeme v CDR chlapcom z Ukrajiny, preto je činnosť domu prijatia dočasne pozastavená.

V časoch Don Bosca sa potulovalo po uliciach Turína množstvo sirôt, ktorých rodičia zahynuli vo vojne, alebo chlapci prichádzali z vidieka kde hladovali. Veľké množstvo chlapcov
prichádzalo hľadať si prácu do mesta. Don Bosco pri návštevách väzníc videl, že aj keď niektorí z nich majú ochotu žiť lepšie, ale bez pomoci nemajú veľkú šancu.

Dnes žijeme v tak rýchlom svete, že často strácame samých seba aj vzťah s inými aj s Bohom. Chceme pomôcť vytvoriť priestor, kde by sa dalo uzdraviť ranu na duši, prehĺbiť
duchovný život, zorientovať sa vo svojom povolaní, alebo len učiť sa zaviesť do života harmóniu. Sme rehoľa, ktorá sa snaží spojiť komunitný život, prácu a modlitbu. Chceme sa s Vami podeliť o svoju spiritualitu: kontempláciu a aktívny spôsob života.

S čím sa u nás stretnete?

Spiritualita - modlitba

 • modlitba s Božím slovom so zdieľaním (Lectio divina)
 • štúdium cirkevných otcov a debata o prečítaných textoch
 • každodenná adorácia alebo modlitba sv. ruženca
 • modlitba breviára s komunitou saleziánov
 • raz za mesiac duchovná obnova

Pracovná terapia (práca)

 • získavanie zručností potrebných pre každodenný život: varenie, upratovanie, údržba
 • agro terapia: starosť o park a zvieratá
 • príprava a realizácia evanjelizačných programov pre mládež

Komunitné prvky

 • učiť sa pracovať v tíme
 • raz v týždni večer spätnej väzby
 • šport a spoločne trávenie voľného času
 • spoločné stolovanie: raňajky, obed, večera

Osobné sprevádzania

 • raz za mesiac supervizny rozhovor

Na čo sa u nás môžete tešiť?

 • PARK – možnosť poprechádzať sa a pomodliť.
 • DETSKÉ IHRISKO – možnosť pre vaše deti zahrať sa na detskom ihrisku.
 • NEDEĽNÁ SV. OMŠA o 10.00 h. pod stanom a po nej kávička a spoločenstvo.
 • INDIVIDUÁLNE DUCHOVNÉ CVIČENIA – možnosť priblížiť sa k Bohu.
 • POKOJ, pravideľný rytmus práce a modlitby 

Máte záujem prísť na individuálne duchovné cvičenie a máte vlastný program? K dispozícii vam bude kňaz na rozhovor a sprevádzanie duchovnými cvičeniami. 

Podmienky a možnosti pobytu

Ochota zapojiť sa do života komunity: modlitby, stolovanie, práca a spoločný program.

Podmienky a možnosti pobytu

Chcete na nejaký čas zapojiť do života komunity (modlitba, práca, stolovanie …).  Treba zvážiť a pri osobnom rozhovore dohodnúť podmienky. Prijmeme osoby od 18 rokov.  

Často krát dostávam otázku: „Čo ťa k tomu inšpirovalo?“.

Možno náhoda, možno Boží hlas.
Tým, že prídeš žiť na určitý čas medzi nás (týždeň, mesiac, rok) môže pomôcť tebe aj nám. My sa staneme viac rodinou, ktorá je otvorená na tých, ktorí to potrebujú. Ty sa môžeš pripraviť viac na život prehĺbením vzťahu k Bohu, spoznaním seba a životom v komunite sa pripraviť na život v rodine. Najväčšia núdza v našich končinách dnes nie je materiálna, ale je tu núdza nájsť spolupútnika, ktorý úprimne hľadá Boha, seba a chce sa o svoju púť a hľadanie deliť.

Kontaktujte nás

Máte otázky, alebo si chcete dohodnúť individuálne duchovné cvičenie? Kontaktujte nás pomocou uvedených údajov, alebo pomocou tlačidla nižšie.