Skip to content

Oratko

ORATÓRIUM, ALEBO ORATKO

Je priestor a čas pre deti, mladých a rodiny. Miesto, kde sa mladí, deti a rodiny stretávajú a pod vedením saleziánov a animátorov sa snažia o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Neodmysliteľným prvkom „oratka“ je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery.
 
S myšlienkou oratória prišiel sv. Ján Bosco, ktorý v Turíne pred viac ako 150 rokmi zhromaždil opustených a zanedbaných chlapcov. Založil rehoľu Spoločnosť svätého Františka Saleského, ktorých dnes poznáme pod menom Saleziáni dona Bosca. Jej členovia dodnes pokračujú v práci s mládežou podľa odkazu sv. Jána Bosca.
 

Naše saleziánske „oratko“ chce ponúkať dom – miesto prijatia, kaplnku – priestor na objavenie zmyslu života a viery, školu – miesto prípravy na život a ihrisko – zážitok voľnosti a radosti.

 Oratko pre mamičky s deťmi

Každú stredu o 9:00h

 Oratko pre deti

Každý piatok o 16:00h

 Oratko pre mládež

Každý piatok po omši o 18:15h

Detské ihrisko

Niečo vymyslíme

Rozvrh

DeňOratkoČas
UtorokModlitby matiek18:30
StredaOratko pre mamičky s deťmi9:00
PiatokOratko pre deti16:00
Oratko pre mládež18:15