Skip to content

Oratko

ORATÓRIUM, ALEBO ORATKO

Je priestor a čas pre deti, mladých a rodiny. Miesto, kde sa mladí, deti a rodiny stretávajú a pod vedením saleziánov a animátorov sa snažia o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Neodmysliteľným prvkom „oratka“ je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery.
 
S myšlienkou oratória prišiel sv. Ján Bosco, ktorý v Turíne pred viac ako 150 rokmi zhromaždil opustených a zanedbaných chlapcov. Založil rehoľu Spoločnosť svätého Františka Saleského, ktorých dnes poznáme pod menom Saleziáni dona Bosca. Jej členovia dodnes pokračujú v práci s mládežou podľa odkazu sv. Jána Bosca.
 

Naše saleziánske „oratko“ chce ponúkať dom – miesto prijatia, kaplnku – priestor na objavenie zmyslu života a viery, školu – miesto prípravy na život a ihrisko – zážitok voľnosti a radosti.

Stretko chlapcov
9 – 12 rokov

Každú druhú stredu od 16:30

 Oratko pre deti

Každý piatok o 16:00
DOČASNE POZASTAVENÉ

 Stretko pre mládež – deviataci a stredoškoláci

Každý piatok po sv. omši o 18:15

Detské ihrisko

V parku otvorené denne, zákaz vstupu pri veternom a zlom počasí

Rozvrh

Deň Oratko Čas
Utorok Modlitby matiek (po sv. omši) 18:15
Streda Stretko chlapcov 9 – 12 rokov (každá druhá streda) 16:30
Zbor Cantate Deo – od 15 rokov 18:30
Piatok Oratko pre deti – DOČASNE POZASTAVENÉ! 16:00
Stretko pre mládež – deviataci a stredoškoláci (po sv. omši) 18:15
Sobota Detský zbor – ak v nedeľu na omši spievajú 9:00